Roger Ballabrera

Premià de Mar, Spain

(CATALÀ)
Gràcies per visitar el meu portfoli. Espero que els agradi.
Sempre provo de treballar amb la idea d'anar una mica més enllà del text, buscant una nova interpretació del contingut sense deixar de ser-li fidel. Suposo que és una manera de fer més meus els projectes en els que participo y de aportar-hi alguna cosa personal. A vegades ho aconsegueixo i, quan això passa, és una sensació fantàstica.
Alguns dels clients amb els que he treballat: Sediments, Editorial Barcanova, Editorial Castellnou, Editorial Planeta, Ediciones Mayo, Editorial Elsevier-Doyma, Revista Primera Línea, La Vanguardia, Descobrir Catalunya.

(CASTELLANO)
Gracias por visitar mi portfolio. Espero que les guste.
Siempre trato de trabajar con la idea de ir un poco más allá del texto, buscando una nueva interpretación del contenido sin dejar de serle fiel. Supongo que es una manera de hacer más míos los proyectos en los que participo y de aportarles algo personal. A verces lo consigo y, cuando eso ocurre, es una sensación fantástica.
Algunos de los clientes con los que he trabajado: Sediments, Editorial Barcanova, Editorial Castellnou, Editorial Planeta, Ediciones Mayo, Editorial Elsevier-Doyma, Revista Primera Línea, La Vanguardia, Descobrir Catalunya.

(ENGLISH)
Thanks for visiting my portfolio. I hope you like it.
I always try to work with the idea of going a bit beyond the text, looking for a new interpretation of the content while being faithful. I guess it's a way to make more personal the projects I work in, and add something of myself. Sometimes I success and, when that happens, it's a great feeling.
Some of the clients I've worked with are: Sediments, Editorial Barcanova, Editorial Castellnou, Editorial Planeta, Ediciones Mayo, Editorial Elsevier-Doyma, Revista Primera Línea, La Vanguardia, Descobrir Catalunya.